Tietosuojaseloste

Yleistä dokumentista
Tämä sivu kuvailee Suomen henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan (General Data Protection Regulation, GDPR) mukaiset vaatimukset, joita sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn palvelussa.

Yritys / Rekisterin ylläpitäjä
Nimi: Paloheinä Golf Oy
Osoite: Kuusmiehentie 13, 00670 Helsinki
Y-tunnus: 0844333-2

Yhteyshenkilö
Nimi: Kati Heimonen, toimitusjohtaja
E-mail: kati.heimonen@paloheinagolf.fi

Kenen tietoja Palvelussa käsitellään
Palvelussa vierailevien käyttäjien henkilö ja yritystietoja kerätään, käsitellään, käytetään ja muokataan asiakas suhteiden hoitamista, palvelujen toimittamista, suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin, mutta niitä ei luovuteta ulkopuolisille.